Valse honger

Zowel honger als dorst worden geregeld op dezelfde plek in onze hersenen. Omdat de dorstprikkel sterke gelijkenissen heeft met de hongerprikkel, vergissen mensen zich regelmatig en vult de vochtvoorraad zich onvoldoende. Zij gaan dan eten terwijl ze eigenlijk dorst hebben. Vergis je je te vaak, dan eet je vaak meer dan goed voor je is.